Oblíbené odkazy
Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lidského života a společenského styku jako např. ve zdravotnictví, v politice, v podnikání atd. apod. V žurnalistice je základním žánrem zpravodajství. Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (a nebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane. Vlastnosti zprávy v žurnalistice: aktuálnost, časová a místní (provinčnost × globálnost) relevantnost, věcnost (zpráva většinou oproštěna o všechna „zbytečná“ slova), objektivita (novinář/reportér nikomu nestraní, a u zpráv, kde je nějaký spor, snaží získat vyjádření obou stran), přesnost (např. u čísel, peněžních částek nebo dat se přílišně nezaokrouhluje), úplnost (úmyslně se nezatajuje žádná relevantní souvislost nebo skutečnost), spolehlivost (zpráva většinou musí být ověřena z vícero nezávislých zdrojů), citová neutralita (zpráva např. postrádá slova jako „naštěstí“ nebo „bohužel“, apod.), délka (krátká × rozvinutá) přiměřená relevanci a celku, jehož je součástí, odpovídá na základní otázky „kdo/co, kdy, kde“ (se něco stalo). Odpovědi na další otázky jako je „jak“ (se něco stalo) a „proč“, se většinou lépe hodí do jiných žánrů (např. fejeton, úvaha, apod.).