Oblíbené odkazy
Slovo noviny označuje lehkou a disponibilní publikaci (přesněji periodikum), obvykle vytištěnou na laciném papíře zvaném novinový papír. Noviny obsahují převážně zpravodajské informace o obecných nebo speciálních tématech a mohou být publikovány denně, týdně, každé 2 týdny, měsíčně, každé 2 měsíce nebo čtvrtletně. Obecné noviny jsou obvykle deníky nových zpráv na mnoho témat. Mohou obsahovat politické události, ekonomii, sport a komentáře (úvodníky, rubriky nebo politické skicy). Mnohé též obsahují zprávy o počasí a předpovědi. Noviny často obsahují fotografie na ilustraci článků, kreslené seriály a jinou zábavu, např. křížovky. Noviny často využívají služeb tiskových agentur pro získávání informací.